Τετάρτη
26
Νοεμβρίου
Ανατ.: 06.56
Δύση: 17.33
Σελήνη
28 ημερών
Αλυπίου του κιονίτου, Στυλιανού του Παφλαγόνος, Νίκωνος του μετανοείτε, Γεωργίου νεομάρτ.
1912
Σώμα Ελλήνων Ερυθροχιτώνων, υπό τον Αλέξανδρο Ρώμα, μετά από σφοδρή μάχη με τους Τούρκους, κυριεύει το ύψωμα Δρίσκος Ιωαννίνων.
κάντε κλίκ   πρόγραμμα αγωγής υγείας

Για τους γονείς

κάντε κλίκ...

Ενδιαφέρουν...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
GCompris
Τι είναι το GCompris;
Το GCompris είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που προτείνει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για παιδιά από 2 έως 10 ετών.

Το GCompris είναι μια σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού και αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Μερικές από τις δραστηριότητες αν και έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, ωστόσο διατηρούν τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια κατηγοριοποίηση μερικών δραστηριοτήτων του GCompris:

Read more text
      
Left direction

Το σχολείο μας χωρίς δασκάλα για 10η μέρα

Right direction
Πριν χτυπήσει το κουδούνι! Εκτύπωση E-mail


Λειτουργία δημοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2008-09

Οι μαθητές επιστρέφουν σιγά σιγά από τις παραλίες, ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους, ξύνουν τα μολύβια τους, κάνουν «φορμάτ» τους υπολογιστές τους και παίρνουν μια βαθιά ανάσα για να ξεκινήσουν άλλη μια σχολική χρονιά! Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχοντας ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και προκειμένου να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την καλύτερη οργάνωση και τη σωστή λειτουργία των σχολείων κατά τη φετινή χρονιά. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε σχολική μονάδα, όμως, ώστε στο άκουσμα του πρώτου κουδουνιού του Σεπτεμβρίου κάθε σχολείο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει εύρυθμα;

Προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε μια συλλογική δραστηριοποίηση και ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα μέτρα εκείνα που θα διασφαλίσουν στα παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και τον τόπο διαμονής τους, ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση.
 
Το ΥΠΕΠΘ, παράλληλα με τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, έχει παράσχει επιμέρους διευκρινίσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ας δούμε συνοπτικά ποιες είναι ορισμένες από αυτές που δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής μας, ξεκινώντας από τα σχολικά διδακτήρια και τη μεταφορά των μαθητών.
 
Υποδομές – Μεταφορά Μαθητών
Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να έχουν πραγματοποιηθεί έγκαιρα οι αναγκαίες βελτιώσεις των υποδομών των διδακτηρίων, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ρυθμιστούν όλα τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των ιδρυθέντων νέων σχολικών μονάδων, καθώς και των νέων παραρτημάτων νηπιαγωγείων, αλλά και να έχει διασφαλισθεί πλήρως η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών, σύμφωνα με την αριθμ. ΙΒ/6071/26-8-1998 (ΦΕΚ 932, τ. Β΄) ΚΥΑ.
 
Άδειες Εισόδου
Ως προς τις άδειες εισόδου σε κάθε σχολική μονάδα, πρέπει να τονιστεί ότι προγράμματα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, πρακτικές ασκήσεις, καθώς και έρευνες πραγματοποιούνται μόνο μετά την έγκριση των αρμόδιων Δ/νσεων του ΥΠΕΠΘ. Για την υλοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων και των Δ/ντών Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι δάσκαλοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών.
 
Αιτήματα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης, θα υποβάλλονται στην Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ. Εφόσον τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
 
Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται στοιχεία των μαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο δ/ντής του σχολείου. Για την παρουσία ειδικών επιστημόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 201/98, άρθρο 13, παρ. 4.
 
Ενημέρωση Μαθητών
Ως προς το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, το οποίο προέρχεται από διάφορους οργανισμούς, οργανώσεις, φορείς ή ιδιώτες, αυτό δεν ανακοινώνεται στους μαθητές χωρίς τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.
 
Ασφάλεια Μαθητών
Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η ασφάλεια των μαθητών, για την προστασία της οποίας οι δ/ντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης υποχρεούνται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου να παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και μετά από άδεια του δ/ντή του σχολείου.
 
Πρωινή Προσευχή – Ανάρτηση Σημαίας
Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους.
Επίσημη ανάρτηση της σημαίας γίνεται στις εξής περιπτώσεις :
  • την 1η  Δευτέρα κάθε μήνα εάν το σχολείο είναι πρωινής βάρδιας
  • στις εθνικές επετείους και τις τοπικές εθνικές γιορτές
  • όταν κρίνεται απαραίτητο από το σύλλογο διδασκόντων ή ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές.
Συνεργασία με Γονείς
Από τις υποχρεώσεις του δ/ντή να περάσουμε σε εκείνες του εκπαιδευτικού, ξεχωρίζοντας εκείνη της συνεργασίας με τους γονείς. Ειδικότερα, κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να ορίζει μέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μια φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς έγκαιρα. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν οποιαδήποτε προβλήματα.
 
Απουσίες Μαθητών
Ο δάσκαλος κάθε τάξης παρακολουθεί καθημερινά τη φοίτηση των μαθητών του, καταγράφοντας τις καθημερινές απουσίες και για το θέμα αυτό υπάρχει αλληλοενημέρωση οικογένειας-σχολείου. Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή οι κηδεμόνες του δεν επικοινωνούν με το σχολείο, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες που περιγράφονται στο ΠΔ 201/98, άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β.
 
Συνεργασία και Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου
Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας συνεργάζονται σε πάσης φύσεως θέματα (εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, διοικητικά, κλπ) για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων της ίδιας τάξης συνεργάζονται, έτσι ώστε να συμβαδίζουν στην ύλη που διδάσκουν σε κάθε μάθημα. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς του Ολοήμερου Προγράμματος και προγραμματίζουν από κοινού συγκεκριμένες δραστηριότητες για όλους τους μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο και ειδικότερα για μαθητές που χρήζουν ειδικής προσοχής.
 
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας με θέμα: «Απολογισμός Διδακτικού Έτους». Κατά τη συνεδρίαση, οι δάσκαλοι κάθε τάξης ή τμήματος, καθώς και οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Προγράμματος καταθέτουν το δικό τους απολογισμό, όπου αναφέρουν μεταξύ άλλων και θέματα σχετικά με τη λειτουργία του τμήματός τους, προβλήματα που συνάντησαν, λύσεις που έδωσαν, προγράμματα που εφάρμοσαν, προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και ό, τι άλλο κρίνουν αναγκαίο. Με βάση τους απολογισμούς όλων των εκπαιδευτικών συντάσσεται ο συνολικός απολογισμός της σχολικής μονάδας και υποβάλλεται από το δ/ντή της στο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος τους λαμβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη της δικής του τελικής έκθεσης-απολογισμού.
 
Τέλος, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων τηρούν portfolio μαθητή, όπου καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιδόσεις όλων των μαθητών, προς ενημέρωση των γονέων, των συναδέλφων και των Σχολικών Συμβούλων.
 
Σημείωση: Όλοι οι Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Π.Δ., σχετικές εγκύκλιοι, που σχετίζονται με τα ανωτέρω είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης: www.ypepth.gr- εκπαιδευτικό σύστημα - Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-Διεύθυνση Α/θμιας.
 

Ένα παιδί συμβουλεύει...

Μη μου δημιουργείτε το συναίσθημα πως τα λάθη είναι αμαρτήματα. Μπερδεύονται έτσι μέσα μου όλες οι αξίες που έχω μάθει να αναγνωρίζω.

Who's Online

Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μέλη : 2
Περιεχόμενο : 30
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2512